Lysekil
Sveriges Saltaste Badstad

Lysekil på västkusten erbjuder sina besökare en unik skärgård med vackra släta klippor i röd bohusgranit och ett levande kust- och båtliv – ett semesterparadis . Här kan du njuta av solen och saltvatten.

Lysekil på västkusten erbjuder besökaren en unik skärgård med vackra öar och ett aktivt kustnära båt liv . Även om varje årstid har sin charm, bör man först och främst besöka Lysekil på sommaren. Njut av uppfriskande saltvattensbad , friluftsliv och naturligtvis de många restauranger som har färska skaldjur året runt .
Välkomna till Lysekil !

Loading...

Läs mer >

Klicka här för att komma till evenemangskalendern.

LYSEKIL BESTÅR AV FLERA UNDERBARA SAMHÄLLEN….

Kväll i Lysekil

alltomlysekil.se
Lysekil – Lysekil är en fantastisk sommarstad! Välkomna!

Lysekils kommun Lysekils kommun är en kommun i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän. Centralort är Lysekil.
Lysekil – Lysekil är en fantastisk sommarstad! Välkomna!
Den lilla fiskebyn, Lysekil på västkusten har blivit ett riktigt turistcentra under den ljusa årstiden…..

Kommunen består dels av Stångenäset och dels av Skaftö. Lysekil ligger längst ut på Stångenäset vid inloppet till Gullmarn.

Största arbetsgivaren i Lysekil

Preemraff i Lysekil

Den största industrin är Preemraff Lysekil, ett oljeraffinaderi beläget vid Brofjorden omkring 1,5 mil norr om Lysekil.

Lysekil Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Brastad, Bro, Lyse, Skaftö och en del av Morlanda socken.
I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862landskommuner med motsvarande namn och i Morlanda socken dessutom Fiskebäckskils och Grundsunds landskommuner. I området fanns även från 1863Lysekils köping som 1 april 1903 ombildades till Lysekils stad.
Grundsunds municipalsamhälle inrättades 29 januari 1886 och upplöstes vid årsskiftet 1951/1952. Slättens municipalsamhälle inrättades 6 oktober 1911 och upplöstes 1930, när området uppgick i Lyskeils stad. Östersidans municipalsamhälle inrättades 30 augusti 1912 och upplöstes vid årsskiftet 1957/1958.
Vid kommunreformen 1952 skedde olika sammanläggningar av kommunerna och Stångenäs landskommun bildades. Lysekils kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Lysekils stad, Stångenäs landskommun och delar ur Skaftö landskommun (Skaftö, Grundsund och Fiskebäckskil).
Kommunen ingår sedan bildandet i Uddevalla tingsrätts domsaga. Kommunvapnet
Blasonering: I fält av silver två stolpvis ställda blå fiskar med ryggarna mot varandra och däröver en blå ginstam, belagd med tre sexuddiga stjärnor av silver.
Den dåvarande köpingen Lysekil antog den 6 december 1895 ett (ej fastställt) vapen med en delfin, vars blasonering löd en gyllene delfin i blått fält, där delfinen och den blå färgen syftar på ortens läge vid havet och fisket. När sedan Lysekil blev stad år 1903 blev dock ej längre köpingens vapen använt, utan ett nytt vapen, det nuvarande, blev istället komponerat. Detta vapen fastställdes två år senare för staden av Kungl Maj:t den 25 maj 1905.

Lysekil förr i tiden

Stjärnorna anknyter till traditionen att Lysekil förr i tiden ska ha använt sig av ett sigill med en stjärna. Denna stjärna skall antingen ha syftat på själva ortnamnet eller dess grundläggares namn, amiral Strömstierna. Fiskarna och den blå färgen syftar åter igen på ortens läge vid havet och fisket. Efter sammanslagningen 1971 kom det sig naturligt att detta vapen fortsatte att föras även av den nuvarande kommunen, inte minst då det ej fanns några andra vapenförande enheter inom dess område.

BADPLATSER I LYSEKIL

Lysekil har naturligtvis ett av de mest attraktiva områdena för badliv. I området finns ett stort antal badplatser. Här kan man bada från såväl klippor som sandstränder eller i badhuset Gullmarsborg.

Lysekils historik

Engelska kanonbåtten Gay Viking deltog i ”The ball bearing run”

Under andra världskriget var Lysekil inblandat i export av kullager till England i Operation Bridford eller “The ball bearing run”. Med hjälp av snabbgående kanonbåtar, “Blockade runners”, kunde engelsmännen nattetid bryta igenom den tyska Skagerackspärren under hösten och vintern 1943–44, och bland annat frakta kullager från de norska kvarstadsbåtar som blivit inspärrade i Sverige, över till Hull i England.
Trafiken återupptogs under hösten och vintern 1944–45 men då med inriktning att ge förnödenheter och ammunition från England via Lysekil till danska motståndsrörelsen.
1975 invigdes raffinaderiet Scanraff som blivit en viktig industri för Lysekil. Sedan 2003 heter det Preemraff

Lysekil låg i Lyse socken

och fick 1836 rättigheter som friköping och som vid kommunreformen 1862ombildades till en köpingskommun, Lysekils köping. Denna ombildades 1903 till Lysekils stad som 1931 inkorporerade området Slätten från Lyse sockensamtidigt som Slättens municipalsamhälle i Lyse landskommun upplöstes. 1971 uppgick i Lysekil i Lysekils kommun där orten sedan dess är centralort.
I kyrkligt hänseende har Lysekil sedan 1700 hört till Lysekils församling.
Orten ingick till 1903 i tingslag enligt Stångenäs härad, därefter till 1938 i domkretsen för Lysekils rådhusrätt och därefter till 1971 i Sunnervikens tingslag. Sedan 1971 ingår orten i Uddevalla tingsrätts domsaga.

Lysekils kyrka

Första kyrkan på platsen var en mindre träkyrka som 1545 flyttades hit från annan plats. Andra träkyrkan uppfördes 1796-1798 och försågs med torn 1817. Kyrkan såldes och flyttades 1906 till Malmön där den återuppfördes under namnet Malmöns kyrka.
Nuvarande korskyrka i nygotisk stil uppfördes 1899-1901 efter ritningar av arkitekt Adrian C. Peterson och är den största i Bohuslän. Kyrkan är byggd av granitoch består av ett långhus med nord-sydlig orientering. I söder finns ett femsidigt kor omgivet av en lägre femsidig utbyggnad där sakristian är inrymd. Vid långhusets norra sida finns ett högt kyrktorn omgivet av två lägre åttkantiga trapptorn. Från långhusets östra och västra sidor sträcker sig korsarmar ut.

Paddla Kajak i Lysekil

Området runt Lysekil räknas som ett av Sveriges, eller kanske rent av världens, bästa och mest unika paddelvatten!
Även om det blåser går det oftast att hitta skyddade vägar att paddla mellan öarna eller i fjordarna.
De mer skyddade platserna är också utmärkta för familjen eller den oinvigde att pröva på att paddla kajak i Lysekil och hitta sitt eget smultronställe i skärgården.
Det finns möjligheter att både hyra kajaker, vara med på turer och gå kurser.

Paddla året runt i Lysekil

Det passar utmärkt att paddla kajak året om. Det är helt magiskt att paddla en fin sommardag samtidigt som det är det helt underbart i kajaken en mulen höstdag.

Allemansrätten

Unik är också den svenska allemansrätten som ger möjlighet att gå iland i stort sett överallt, slå upp ett tält och övernatta där man önskar.

KRABBFISKE

BARNENS FAVORIT!

Krabbfiske är en riktig höjdare för alla som aldrig varit på västkusten, även vi kustbor älskar att fiska tångkrabbor.
Ta ett snöre och knyt på en klädnypa i ena änden. Sätt fast en bit fisk/mussla/falukorv. Man fiskar normalt krabborna vid bryggkanten, de trivs bland tången och under stenar.
Fånga krabborna, samla dem i en hink med vatten och lite tång (för att skydda dem mot solen) – och släng i dom igen. Tänk på att: Krabborna kan nypas ganska hårt. Var rädda om krabborna. Lysekil – Lysekil är en fantastisk sommarstad! Välkomna! Skydda dem från solen.
Krabbfiske

Sälsafari i Lysekil

Sälar med Lysekil i bakgrunden

Ge er ut på vattnet och möt Bohusläns landskapsdjur, knubbsälen. Ett charmigt sjödjur som kan väga upp till hela 130kg och kan bli nästan två meter långa. Att se sälarna ligga på klipporna och dåsa, lojt glida ner i vattnet är en spännande upplevelse som verkligen rekommenderas.

För mer information om sälsafari: Kontakta Lysekils turistbyrå eller Havets Hus ni kan även klicka in på sidans aktivitetskalender för att se när nästa sälsafai är. På kartan nedan finner ni sälkolonier utanför Lysekil. För er som ger er ut på sälsafari på egen hand kom ihåg…… Viktigt är att vi alltid rör oss i naturen med största respekt inför djurlivet.

Lysekil är en tätort i Bohuslän

och centralort i Lysekils kommun i Västra Götalands län.
Samhället ligger vid Gullmarsfjorden och är sedan mitten av 1800-talet en populär badort. Förutom den viktiga turismen omfattas näringslivet också av bland annat fiskindustri, marin forskning (havsfiskelabratorium) och petrokemisk industri i form av Preemraff.
Platsen där Lysekil ligger är ett gammalt samhälle, med den tidigaste bebyggelsen vid det som idag är Norra hamnen. Redan under 1500-talets stora sillperiod hade den egen kyrka och präst, och under 1600- och 1700-talen var den en av de fem västkusthamnar i vilka sillpackning och sillvrakning tilläts. Orten präglades tidigt av livlig sjöfart och ägde vid mitten av 1800-talet en betydande egen segelflotta.
Platsen var ursprungligen en lägenhet under Lyse gård. Efter 1658 upptogs Lysekil inte i jordeböckerna förrän 1685, då det blev kronofiskeläge. 1715 inköptes lägenheten av amiral Strömstierna och 1778 av ett 40-tal åbor, vilkas arvingar ännu i slutet av 1800-talet var Lysekils dominerande jordägare.
Tack vare av god tillgång på sill under mitten av 1700-talet, sillperioden, fick orten ett uppsving och mångasalterier och trankokerier etablerades. Befolkningen uppgick 1790 till 536 invånare vilket var en fördubbling på kort tid.
Vid 1834–35 års riksdag väcktes förslag att anlägga en stad vid Lysekil, men ständerna ansåg köpingsrättigheter tillräckliga för det blomstrande fiskeläget, som erhöll sådana 1836. 1863 blev samhället Lysekils köping.
Under 1800-talet senare hälft utvecklades Lysekil till en badort sedan Carl Curman fått i uppdrag att utveckla en badanläggning, Lysekils badinrättning och ävenLysekil kallbadhus byggdes under 1860-talet. Han lät tillsammans med sin fru Calla Curman bygga Curmans villor, sommarhus i fornnordisk stil. Calla Curman låg även bakom skapandet av naturreservatet Stångehuvud.
Den 1 april 1903 blev Lysekil stad och fick stadsrättigheter, vilket var av stor betydelse för köpingen Lysekil. Lysekil blev en så kallad stapelstad vilket innebar att man fick tillåtelse att idka handel med utlandet. Hundra år senare firades detta på många olika sätt. Stadsvapnet är en blå- och silverfärgad sköld med tre silverstjärnor och två stående fiskar, vilket vittnar om fiskets betydelse för Lysekils utveckling. Två av stjärnorna symboliserar Henrik Gyllenstierna respek
tive Olof Strömstierna och den tredje stjärnan är Lysekils egen.
I Lysekil tillverkade Lysekils Mekaniska Verkstad under många år Skandiamotorn. Från 1920-talet hade PLM tillverkning i Lysekil.

Segelbåt under stjärnorna i Lysekil

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

Bio i Lysekil

I biosalongen finns nya stolar som monterades sommaren 2010, de är fräscha och bekväma med ordentlig bredd mellan stolsraderna. Förutsättningarna för rullstolsbundna är goda. Biosalongen är sedan våren 2011 utrustad med digital projektor med 3D-enhet och ljudanläggningen är digital Dolby Stereo. Vi visar film 3-5 kvällar i veckan, salongen har plats för 187 personer. Välkommen till Folkan! Lysekil är en fantastisk sommarstad! Välkomna!

Boule i Lysekil

Ta med kompisarna och spela Boule, det är hur roligt som helt och passar ALLA. I Lysekil finns det två boule banor, en på gamla Revolver-rinken bakom Slättens klubbhus (Fredsgatan). Den andra ligger nere vid vattnet intill Bautastenarna, mellan Vikarvets museum och Gullmarsvallen.

Boule föreningar i Lysekil

Pro – Boule Boule Pro – Boule Boule

Dyka i Lysekil

Gullmarsfjorden är 25 km lång och 1-3 km bred och är den största av Bohusläns fjordar, Gullmarsfjorden är Sveriges enda tröskelfjord.
Det största djupet är cirka 120 meter och ligger 10 km från mynningen, medan tröskeldjupet är cirka 45 meter. Vattenutbytet med Skagerrak över mynningströskeln har bidragit till uppkomsten av ett rikt och delvis unikt marint djurliv. Ingen annanstans kan du på ett och samma ställe få så olika dyk som innanför och utanför tröskelfjorden Gullmarn.

Dyk i Gullmaren i Lysekil
Det marina livet i fjorden skiljer sig mycket från det utanför. På så grunt som 20 meters djup kan du hitta akvatiskt liv som vanligtvis finns på 60 meter ute i havet Det finns ett mycket stort antal dykplatser för all sorts dykning. Ålgräsängar, väggdyk, klippskrevor, stenrösen, raviner och platåer är några av dessa.

Fridykning i Lysekil
Fridykning Fridykning Gullmaren är en alldeles formidabel plats för fridykning, framförallt på djupet. Lysekil – Lysekil är en fantastisk sommarstad! Välkomna! Stora 30-metersklippor tornar upp sig mot himmelen för att lika brant dyka ner i havet till ett djup på 68 meter Dyk – Företag och Föreningar i Lysekil.
Dyka

Fiske i Lysekil

Att själv fiska längs kusten är gratis och intresset ökar för varje år.

Fiskebåtar i Lysekil

Vill du istället följa med ut på havsfiske eller varför inte följa med ut på en riktig fiskebåt och fiska dina egna räkor! Det finns också möjlighet att fiska i insjö t ex Rotemyren..
Fiske

Golf i närheten av Lysekil

Golf, denna populära sport / fritidsintresse bara växer i antal utövare varje år.

Golf

GYM I LYSEKIL

Må BRA MED FYSISK TRäNING!
Att utföra styrketräning i någon form ger stora fördelar. Styrketräning förebygger såväl som bygger upp en optimal allmänhälsa: förbättrar muskelstyrkan, bränner fett, förbättrar ämnesomsättningen, ökar uthålligheten, förbättrar insulinkänsligheten, ökar syreupptagningsförmågan, minskar blodtrycket och minskar onyttiga blodfetter, är bra för leder och motverkar benskörhet, ökar den mentala hälsan (minskar oro, ångest och depressioner) mm.

Träning i Lysekil
Styrketräning har den fördelen att du snabbt kan uppnå goda resultat, vilket förhoppningsvis stimulerar till fortsatt kontinuerlig träning. Gym

Kyrkorummet i Lysekils kyrka

är indelat i tre skepp. Kor och korbåge har målningar utförda 1918-1921 av Brocke Blückert och är renoverade 1953 av samme konstnär. Kyrkorummets övriga målningar är utförda 1925-1942 av Albert Eldh. Alla fönster har glasmålningar tillverkade av Stockholms glasmåleri efter skisser av Albert Eldh.
Hoppa till: navigering, sök Koordinater:58°16′0″N 11°26′0″Ö Den ursprungliga badanläggningen med Lysekil i bakgrunden.
Lysekils kommun är en kommun i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän. Centralort är Lysekil. Lysekil – Lysekil är en fantastisk sommarstad! Välkomna!
Kommunen består dels av Stångenäset och dels av Skaftö. Lysekil ligger längst ut på Stångenäset vid inloppet till Gullmarn.
Den största industrin är Preemraff Lysekil, ett oljeraffinaderi beläget vid Brofjorden omkring 1,5 mil norr om Lysekil.
Geografi
Länet omfattar hela landskapet Bohuslän, huvuddelarna av Dalsland och Västergötland samt mindre delar av Halland och Värmland. Det består av 49 kommuner och har drygt 1,6 miljoner invånare, vilket är ca 16.7 % av Sveriges befolkning. Länet gränsar till Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län, Jönköpings län och Hallands län. Länet gränsar också till Østfold fylke i Norge. Länsgränsen nuddar Vättern och korsar Vänern.

Loading...

Läs mer >