Gåsö

Gästplatser

➤ Gästplatser finns på utsidan av flytbryggorna eller enligt hamnkaptens anvisningar.
➤ Gästbåtar får inte läggas på plats avsedd för yrkesbåtar.
➤ Gästplatsavgiften är 150:-/natt. El och vatten ingår.
➤ Avgiften betalas till familjen Wallin i första röda sjöboden till höger, alternativt läggs i särskild låda i posthuset

Hamnkapten
Fred Wallin, tel 226 11 eller 070-540 87 60

Gåsö, ö omkring en halvmil sydväst om Lysekil och cirka sju hundra meter väster om Skaftön i Lysekils kommun och i Skaftö socken.
Ligger vid Gullmarn och är del av den tröskel som avgränsar djupet vid fjordens mynning och ingår i Gullmarns naturreservat. Gåsöskärgården består dels av två större öar, Gåsö och Storön, dels av ett stort antal holmar och skär. Huvudöarna är skilda från varandra genom ett smalt sund över vilket det går en enkel bro.

Antalet åretruntboende är 0 personer. Sommarboende cirka 250 personer.

Sommartid befolkas Gåsö till stor del av ättlingar till de skutskepparfamiljer som ursprungligen befolkade ön och av badgäster i många generationer. Av öns 91 byggnader 2005 var 89 fritidshus.

Enstaka hushåll har funnits på Gåsö från 1500-talet, men ett mer omfattande boende var inte förrän på 1700-talet. På 1800-talet blommade badortslivet igång på Gåsö. På den tiden var det övervägande kvinnor som bodde på ön, men även en del gamla sjökaptener, som slutat segla och som levde på pengar, husbehovsfiske o.dyl.

På dagarna kom seglingsbesök av badgäster mestadels från Lysekil och Fiskebäckskil som var fästa vid lilla Gåsö. I samma veva öppnades varm- och kallbadhus (gyttjebad 90 öre) och pensionat (från 50 öre upp till 1,50 kr per natt. Helpension fick du för 2,50 kr). 1912 öppnades strandhotellet uppe på berget vid ångbåtsbryggan. 1957 lades hotellet och badhusen ned.

Tidigare fanns båtförbindelse med Göteborg och Lysekil, och ibland även med Oslo, då ångaren mellan Göteborg och Oslo passerade i farleden. Lokalförbindelse till Skaftölandet och främst Grundsund har förekommit sporadiskt under årens lopp, främst sommartid.
Boxaren Ingemar Johansson hade tidigare hus på ön. Sven Jerring tillbringade många somrar på ön, och sände också radioprogram därifrån.

Idag finns det tre föreningar på ön: Gåsö Tennis och Segelklubb, Gåsö Samfällighetsförening samt Gåsö Naturvårdsföreningen.
Källa: Wikipedia

Läs mer….
www.gaso.nu

Gåsö i Lysekils skärgård.

Gästplatser
➤ Gästplatser finns på utsidan av flytbryggorna eller enligt hamnkaptens anvisningar.
➤ Gästbåtar får inte läggas på plats avsedd för yrkesbåtar.
➤ Gästplatsavgiften är 150:-/natt. El och vatten ingår.
➤ Avgiften betalas till familjen Wallin i första röda sjöboden till höger, alternativt läggs i särskild låda i posthuset

Hamnkapten
Fred Wallin, tel 226 11 eller 070-540 87 60

Gåsö, ö omkring en halvmil sydväst om Lysekil och cirka sju hundra meter väster om Skaftön i Lysekils kommun och i Skaftö socken. Ligger vid Gullmarn och är del av den tröskel som avgränsar djupet vid fjordens mynning och ingår i Gullmarns naturreservat. Gåsöskärgården består dels av två större öar, Gåsö och Storön, dels av ett stort antal holmar och skär. Huvudöarna är skilda från varandra genom ett smalt sund över vilket det går en enkel bro.
Antalet åretruntboende är 0 personer. Sommarboende cirka 250 personer.
Sommartid befolkas Gåsö till stor del av ättlingar till de skutskepparfamiljer som ursprungligen befolkade ön och av badgäster i många generationer

[källa behövs]. Av öns 91 byggnader 2005 var 89 fritidshus.[1] Enstaka hushåll har funnits på Gåsö från 1500-talet, men ett mer omfattande boende var inte förrän på 1700-talet. På 1800-talet blommade badortslivet igång på Gåsö. På den tiden var det övervägande kvinnor som bodde på ön, men även en del gamla sjökaptener, som slutat segla och som levde på pengar, husbehovsfiske o.dyl. På dagarna kom seglingsbesök av badgäster mestadels från Lysekil och Fiskebäckskil som var fästa vid lilla Gåsö. I samma veva öppnades varm- och kallbadhus (gyttjebad 90 öre) och pensionat (från 50 öre upp till 1,50 kr per natt. Helpension fick du för 2,50 kr). 1912 öppnades strandhotellet uppe på berget vid ångbåtsbryggan. 1957 lades hotellet och badhusen ned.
Tidigare fanns båtförbindelse med Göteborg och Lysekil, och ibland även med Oslo, då ångaren mellan Göteborg och Oslo passerade i farleden. Lokalförbindelse till Skaftölandet och främst Grundsund har förekommit sporadiskt under årens lopp, främst sommartid.
Boxaren Ingemar Johansson hade tidigare hus på ön. Sven Jerring tillbringade många somrar på ön, och sände också radioprogram därifrån.
Idag finns det tre föreningar på ön: Gåsö Tennis och Segelklubb, Gåsö Samfällighetsförening samt Gåsö Naturvårdsföreningen.
Källa: Wikipedia