[dropshadowbox] Visste du att:
Vindstyrkan ökar i kvadrat.
Om vinden ökar till det dubbla, så ökar energin i vinden fyra gånger.
Ex Om det blåser upp från 4 m/s till 8 m/s så har vinden ökat med 100% med vindstyrkan har ökat med 400%.[/dropshadowbox]

Här är några bra länkar för väder i Lysekil och Bohuskusten.

yr.no
DMI (Danmarks metrilogiske institut)
Smhi
Klart.se
Lysekils vänner (Aktuellt väder, Stångehuvud)
Utpost Hållö
Havsfiskelabratoriet Lysekil

 

Vinden mäts i både hastighet och riktning. Riktningen anges i det väderstreck varifrån det blåser (sydvästlig vind betyder alltså att vinden kommer från sydväst och blåser mot nordost). Vindhastigheten anges i Sverige i meter per sekund (m/s). Ibland används ord som till exempel måttlig eller frisk om vinden.

Vindhastighet och vindstyrka betraktas ibland som synonyma begrepp, men meteorologer föredrar att använda "vindhastighet". Vindstyrka är ett historiskt begrepp som går tillbaka till den tid då hastigheten uppskattades utifrån vindens verkningar på till exempel havet.

Den vindhastighet som meteorologen anger i prognosen och flertalet av våra mätningar avser ett medelvärde under 10 minuter av vindhastigheten på 10 meters höjd ovan markytan. När meteorologen talar om byvind eller vindstötar avses den högsta vindhastigheten under en mycket kort period. SMHIs mätningar av byvind avser den högsta vindhastigheten under en 2-sekundersperiod den senaste timmen.

Oftast skiljer vindens riktning och hastighet mellan lågland, fjäll och hav. Detta beror på inverkan av friktionen mot "skrovligheter", som skogar, berg och städer. Normalt skiljer vindriktningen 10-40 grader mellan hav och land, och hastigheten kan skilja avsevärt. Storm och orkan är sällsynt respektive mycket sällsynt i inlandet, bland annat på grund av den högre friktionen där.
Källa: SMHI

 


Väder i Lysekil: Bra väderlänkar för bohuskusten
Väder i Lysekil: Bra väderlänkar för bohuskusten
Väder i Lysekil: Bra väderlänkar för bohuskusten
Väder i Lysekil: Bra väderlänkar för bohuskusten
Väder i Lysekil: Bra väderlänkar för bohuskusten
Väder i Lysekil: Bra väderlänkar för bohuskusten