Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.

Ge er ut på vattnet och möt Bohusläns landskapsdjur, knubbsälen. Ett charmigt sjödjur som kan väga upp till hela 130kg och kan bli nästan två meter långa.

Att se sälarna ligga på klipporna och dåsa, lojt glida ner i vattnet är en spännande upplevelse som verkligen rekommenderas.

För mer information om sälsafaris kontakta Lysekils turistbyrå eller Havets Hus ni kan även klicka in på sidans aktivitetskalender för att se när nästa sälsafai är.

På kartan nedan finner ni sälkolonier utanför Lysekil. För er som ger er ut på sälsafari på egen hand kom ihåg……

Viktigt är att vi alltid rör oss i naturen med största respekt inför djurlivet.

Visa Sälkolonier vid Lysekil på en större karta

Knubbsäl (Phoca vitulina) är en art i familjen öronlösa sälar som förekommer huvudsakligen i norra Atlanten, norra delen av Stilla havet och Nordsjön. Den lever även vid Sveriges kustlinjer vid västkusten och i södra Östersjön

Utseende:

Sälsafari i Lysekil - Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.

Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.

Sälen är i jämförelse med andra öronlösa sälar liten och slank och har ett klotformigt huvud. Ett tydligt kännetecken är de V-formade näsborrarna. Honan är omkring 140 centimeter lång och väger cirka 50 kilogram. Hannar når vanligen en vikt upp till 130 kilogram (undantagsfall upp till 253 kg) och är upp till 195 centimeter långa. Pälsen är oftast svart med vita fläckar men kan även vara ljusgrå eller brungrå med mörka fläckar, men uppvisar geografiska variationer. Sälen har ett tjockt späcklager. Den har en “uppåtnäsa” i profil.

Ekologi:
Knubbsälen simmar väldigt bra och kan dyka ner till 200 meters djup och stanna under vattnet i 30 minuter men vanligen stannar den bara 5 till 10 minuter under vattenytan. Pulsslaget minskar till omkring 20 slag per minut vid långvariga dykningar i motsats till 150 slag normalt. På land uppträder de ofta i mindre grupper men reagerar aggressivt om en annan individ kommer för nära. Knubbsälar föredrar skyddade sandbanker och skärgårdar.

Föda:
Vuxna knubbsälar äter nästan bara fisk men ungarna tar även kräftdjur och blötdjur. De jagar enskilt och inte i grupp. En studie utförd 1977-1980 i Skagerrak och Kattegatt konstaterades 20 olika arter av bytesfisk som dominerades av de tre familjerna torskfiskar, plattfiskar och olika arter av sill. Torskfiskar utgjorde 50%, plattfiskar 26% och sill 8% av bytesfiskens vikt. En undersökning från 1989 i Skagerrak visade på 31 arter av bytesfisk, där sill, torsk, blåvitling, vitling, vitlinglyra och bergtunga utgjorde huvuddelen av kosten. Den största skillnaden mellan de båda studierna var att andelen sill mer än fördubblats 1989.

Det är svårt att avgöra den dagliga förbrukningen hos vilt levande sälar. Tillgängliga data är från studier av fångna djur som hålls på en aktivitetsnivå som liknar den som förekommer i deras naturliga miljö. Studier som gjorts under årstidernas växlingar ger en uppskattning att knubbsälen i genomsnitt dagligen har ett energibehov på 4680 kcal vilket motsvarar en daglig konsumtion av 3,6-4,15 kg fisk, beroende på dietens sammansättning. Knubbsälarnas totala konsumtion är proportionerliga i förhållande till beståndets storlek och i en studie från 1989 i Skagerrak utgjorde knubbsälens konsumtionen av de kommersiellt viktiga fiskarterna mindre än 1% av yrkesfiskets fångster.

En studie i sydvästra Nordsjön, baserad på delvis smälta otoliter från knubbsälens bytesdjur, visade att av de bytesfiskar som är av stor betydelse för knubbsälen förekommer flera småarter. Exempelvis smörbult som blir cirka 10 centimeter, skäggtorsk, sandskädda, sjökock, simpa och de vanliga arterna av tobis är alla oftast mindre än 25 centimeter i längd, även om äldre exemplar och den större arten tobiskung ibland blir större. Mer än 90% av rödspättorna uppskattades utifrån otoliterna vara kortare än 18 centimeter, mer än 90% av vitlingen uppskattades vara kortare än 30 cm och mer än 90% av torsken uppskattades vara kortare än 35 cm. Majoriteten av tobisfiskarna uppskattades till mellan 8 och 24 cm långa men ett mindre antal som påträffades uppskattades vara upp till 32 cm.

Källa: Wikipedia

Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.

Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.

Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.
Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.
Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.
Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.
Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.
Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.
Sälsafari i Lysekil – Knubbsälen är bohusläns landskapsdjur.