Näringsliv i Lysekil

Preemraff panorama 2

Preemraff Lysekil
Preemraff i Lysekil är Skandinaviens största och ett av Europas modernaste raffinaderier, med en kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja och oljekomponenter per år. Raffinaderiet togs i drift 1975.

Personal
Preemraff Lysekil har cirka 600 anställda, av vilka runt 250 arbetar i skift. Välutbildad och motiverad personal är en förutsättning för säker och stabil drift. Bland våra anställda, som svarar för drift, underhåll, teknisk service finns el- instrument-, maskin- teknik- och kemiingenjörer representerade. Dessutom sysselsätts ett stort antal entreprenörer och underleverantörer. Preem är också en stor sponsor till de lokala idrottsföreningarna.

Vid nybyggnader av anläggningar kan antalet vara betydande och vid revisionsstopp kan det totala antalet entreprenörer uppgå till 1 500 personer.

Preemraffs största underentreprenörer
Bogserbåtar: Switzer 
Inspektörer: Inspecta – Dekra
Fartygsmäklare: Brofjorden ship Agency – Ferm&Olsson – Leffler
Lastinspektörer: IISAB – SGS – Cargo Survey
Underhåll: Rodoverken
Saneringsfirmor:

H Fönstret

H-Fönstret
H-Fönstret är störst i Sverige av tillverkning av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Vi tillverkar våra fönster i fabriken i Lysekil där vi har en flexibel produktion som kan hantera både små och stora projekt. Idag är vi cirka 80 personer anställda i bolaget som ingår i den familjeägda K-Svets Förvaltnings Aktiebolag där även Skandinaviska Glassystem och LEIAB ingår
Vi är ett stolt och omsorgsfullt företag som sedan 1978 har levererat fönster av absolut högsta kvalitet. Våra kunder anser, precis som vi, att fönster ska ha en livslängd som kan mäta sig med huset de sitter i, en konstruktion som förenar det bästa inomhusklimatet med de strängaste miljökraven och en estetik som varsamt tillför skönhet till fastigheten. Idag finns mer än en miljon stycken av våra fönster installerade runt om i Sverige och Västeuropa. Detta gör oss till Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida.

Rixö Bryggan Näringsliv i Lysekil

Rixö Bryggan
Rixöbryggan/Bohusgjuteriet AB är ett familjeföretag som grundades redan år 1947 av Helge Hansson. Han startade med att tillverka plattor till trädgårdsgångar och trottoarer. Det ligger plattor från oss på bland annat Göteborgs paradgata, Avenyn!

Idag driver Helges son, Ulf Helgesson, företaget tillsammans med sina söner, Tomas och Torbjörn. En fjärde generation är på väg in i verksamheten.

Efter stora framgångar inom flytbryggor i betong renodlades verksamheten på 1970-talet och därefter har Rixöbryggan utvecklat och producerat bryggor, småbåtshamnar och andra flytande anläggningar till en stor del av världen. Som vår hemmamarknad räknas idag Sverige, Norge och Danmark. Rixöbryggor återfinns även i många av Europas länder liksom i USA och Afrika.

Teknisk utveckling har gjort att Rixöbryggan alltid legat och ligger i framkant när det gäller flytbryggor. Vi var först i världen med att koppla samman flera bryggelement till större enheter med gummibalk i skarvarna och vajrar löpande genom hela bryggenheten – det medför hög stabilitet med minimal korrosion och slitage i skarvarna.

En unik utformning av vågbrytare med dess betongskärmar för att nå större djup och bättre vågdämpning – liksom metoden att ankra i kryss – är exempel på innovationer utvecklade av Rixöbryggan.

Företaget har ca 30 anställda med kontor och tillverkning i Rixö, intill havet på Västkusten strax norr om Lysekil. Rixö är också utgångspunkt för företagets personal som jobbar med montering, förankring, service och underhåll på plats ute vid de brygg- och hamnanläggningar som Rixöbryggan levererar.

Forsström

Forsström HF
FORSSTROM HIGH FREQUENCY AB tillverkar och säljer maskiner för svetsning av PVC- och PU-duk med hjälp av högfrekvens (HF).

FORSSTROMs grundare Willy Forsström började bygga HF-svetsmaskiner redan i mitten av 1960-talet och företaget FORSSTROM startades 1970. Till en början skedde tillverkningen i liten skala men under årens lopp har företaget utvecklats till att bli en världsledande leverantör av HF-svetsutrustning i teknologins framkant, med en mängd tillbehör och egenproducerad mjukvara. Sedan år 2000 är företaget noterat på AktieTorget.

FORSSTROMs huvudkontor med tillverkning samt marknads- och säljavdelning ligger allt sedan starten i natursköna Lysekil i Bohuslän på den svenska västkusten. Vi säljer och servar våra maskiner med hjälp av ett globalt nätverk av lokala representanter och servicetekniker och vi har en stor internationell kundkrets.

Våra kunder är tillverkare av en mängd produkter som till exempel lastbils- och båtkapell, presenningar, tält, strukturer, solskydd, poolliners, reklamskyltar (billboards), uppblåsbara produkter, vätsketankar, spänntak, ventiltrummor och oljelänsar med mera.

Trots den utveckling som skett är FORSSTROM fortfarande ett familjeföretag och idag är två generationer Forsström aktiva i verksamheten. De faktorer som varit avgörande för FORSSTROMs framgångar genom åren är än idag av största vikt för vårt arbete:

SI Tech
SI TECH AB in Sweden is a development and manufacturing company supplying the diving industry with drysuit components, filling hardware and special equipment for military use. The company has a genuine history in the pioneering of equipment for cold water diving. SI TECH AB is located in the vicinity of Lysekil, which is considered by many as the diving metropolitan of Sweden. SI TECH headquarters in Brastad is housing a staff of approximately 20 co-workers with various competencies.

Korp & Son
Företaget grundades 1961 av Rune Korp och framlidne Helge Korp, och ombildades till aktiebolaget Korp & Son 1962. Idag drivs företaget av syskonen Mikael, Patrik och Cecilia med hjälp av Rune.
Till en början tillverkades bland annat byggnadssmide samt skarvanordningar för betongpålar. På dessa pålskarvar hade man ett patent avseende sammankopplingen.
Första slamsugaren tillverkades 1963 och sedan dess har det varit den huvudsakliga tillverkningen. Under årens lopp har dessa utvecklats till dagens moderna slamsugare, kombibilar och högtrycksspolare.
Företaget är beläget i hjärtat av Bohuslän, nära saltstänkta granitklippor i Brastad närmare bestämt, 15 km från Lysekil. Vi har även en reservdelsfilial i Oslo sedan många år.
Idag är vi ca 45 anställda.

Seabased
Seabasedgruppen består av moderbolaget Seabased AB och de helägda dotterbolagen Seabased Industry AB, Seabased Energy British AB och Seabased Energy USA AB. Huvudkontoret med utvecklingsavdelning ligger i Uppsala och produktionsanläggningen ligger i Lysekil.

Moderbolaget Seabased AB kontrollerar alla patent och andra immateriella tillgångar som ligger till grund för Seabaseds verksamhet.
Företaget har ca 45 anställda i Lysekil

Husqvarna
Vi tillverkar idag 1,4 miljoner vevaxlar i 55 olika utföranden. 60% levereras till våra monteringsfabriker i Sverige. Resten går på export till bl a Nord- och Sydamerika.
Vi tillverkar även 1,5 miljoner kopplingstrummor i 64 utföranden.
Övriga komponenter som pumpkolvar och klingaxlar produceras också, och befinner oss i en expansiv fas.

Vi är ca 165 anställda varav 14 tjänstemän.
Förutom dagskift och tvåskift arbetar vi i kontinuerligt treskift, dygnet runt, sju dagar i veckan.

Engagemang och ansvar är nyckelord för vår framgång och personalen utbildar sig fortlöpande för att kunna växa med sina arbetsuppgifter

Gummikokarn

Näringsliv i Lysekil

Domstein
Domstein Sverige är i första hand en producent av sina kunders egna märkesvaror, samt har även egna varumärken som Enghav, Ocean, Boviks, Arctic Caviar och Domstein.

Fram Foods AB har en ny produktionsanläggning i Lysekil som sysselsätter 45 personer.
En produktportfölj bestående av Kaviar på tub, Caviar av stenbitsrom, Ansjovis, Matjessill samt Lutfisk och en etablerad handel med sill på den Nordiska marknaden.
Fram Foods äger väl kända varumärken som Isbjörnen, Gubbens och Lysekils.

Scandinaviska Glas System

G&M

WM-Bommen

Carpe Diem Sängar
OM CARPE DIEM BEDS OF SWEDEN
Carpe Diem Beds of Sweden är en av Sveriges främsta sängproducenter och startades 1995.
Både huvudkontor och tillverkning finns i Lysekil på västkusten i Sverige. Våra sängar och tillbehör finns hos återförsäljare i ett tjugotal länder. Med andra ord, Carpe Diem Beds ger många människor runt om i världen goda dagar.

Lyse Zink

Nord West

Hallinden Granit
Hallindens Granit är ett modernt stenföretag med lång historia.
Första stenbrottet öppnades i Tossene 1946 av Bror Lundgren.

Idag ägs företaget av Tage, Johan och Jörgen Lundgren som är barn och barnbarn till grundaren.
De täkter vi driver idag är:

Bohus Grå Silver
Bohus Grå Tossene
Bohus Röd Brastad
Bohus Röd Skarstad
Hallandia Svenstorp
Arbetet med att finna nya täkter pågår ständigt.

Förutom egna stenbrott är Hallindens Granit återförsäljare åt en rad olika stenbrott i Sverige och övriga världen. Stenen säljs både som råblock och i olika bearbetade format.

Saltaste bad

Se ut över havet
Mildare på vintern

Gynnsamma trafikförhållanden

Järnväg
Djuphamn

Klubban
Kristineberg
Havsfiskelabbet
Kustbevakningen