Sportfiske i Lysekil

Sportfiske i Lysekil

Det som lockar många havsfiskare är att variationen av arter är så mycket större än i sötvatten.
Det finns även mycket större möjlighet att få betydligt större fisk, dessutom nappar det oftare i havet.

De flesta botten fiskarterna trivs på hårda bottnar och det är därför man normalt fiskar där.

Det ruskigt populära makrillfisket bedirvs däremot i mellanvattnet oberoende av underliggande botten.

Gullmaren är en fantastisk plats, även ur sportfiske synpunkt. Från området kring Gullmaren som är Sveriges enda tröskelfjord rapporteras flest fiskearter i hela Sverige.

Läs mer om var fisken fiskas och vilka fiskemetoder som bäst lämpar sig på Lysekils Sportfiske Klubb. Här får man även råd om fiskeplatser i närområdet.

Vill du följa med ut på havsfiske så finns det flera Turbåtar att följa med…

Det finns också möjlighet att fiska öring i insjön Rotemyren. (Där gäller fiskekort, lär mer på Lysekils Sportfiske Klubb)

Lysekils Sportfiske Klubb ger ut en suverän Fiskeguide

Läs mer…

Fiskeregler för Västra Götaland

Lysekils Sportfiske Klubb

Stångenäs Öringsakademi