Musslor och ostron i Lysekil

Musslor och Ostron

Följ med på en upplevelse för de riktiga livsnjutarna. Här får man lära sig allt värt att veta om dessa havets läckerheter (musslor och ostron), allt från hur man öppnar ostronen till hur de bäst avnjuts.

 

LÄS MER…

Orust Shellfish

Lysekils Musslor och Ostron

Fröken mussla

Musselakademien

 

Musslor och Ostron:

Fram till 2006 har bara arten europeiskt ostron (Ostrea edulis) funnits ibland ostron som lever naturligt i Sverige. Här förekommer den endast på västkusten eftersom den kräver en salthalt på minst 25 promille för att kunna fortplanta sig; även här lever den på gränsen av sitt utbredningsområde. Den är relativt sällsynt, men där den finns är det på tre till sex meters djup, längs skalgrusbankar i skyddade vikar. Under perioder med varmare klimat, till exempel under bronsåldern, var beståndet betydligt större och mer livskraftigt. För att kunna föröka sig måste vattnet vara tillräckligt varmt, vilket bara infaller ungefär vart femte år i Skagerak. På Sydkoster finns det ett företag som samlar in vuxna ostron från havet och sätter ner dem i 20-gradiga saltbassänger där honan ur sitt skal kan släppa ifrån sig upp till en miljon små larver. Efter tre år har en del av dessa blivit så stora att de kan säljas som matvara. De äter växtplankton och kan därmed bidra till att minska övergödningen i havet.

Ett vanligt fel är att kalla Ostrea edulis som skördas i Sverige för “svenska beloner”. Belon är en plats i Frankrike, som det saknas anledning att förknippa med svenska ostron. Ostron som odlas i Sverige ska därför benämnas Ostrea edulis eller helt enkelt bara “svenska ostron”.

Sverige, jämfört med Frankrike, har fördelen att parasiter som drabbar ostron i varmare vatten inte trivs på våra breddgrader.

Europeiskt musslor och ostron anses av fransmännen vara de absolut godaste. Därför är Ostrea edulis det dyraste ostronet i Frankrike.

Ostronpremiären infaller alltid första lördagen i september.

Källa: Wikipedia