Vikarvets museum
Här kan ni se en dokumentation av sten- och konservindustrin, fraktepoken samt fiskenäringens historia. Här finner du även en av landets finaste samlingar av fartygsmodeller.
www.vikarvet.se.

Föreningen Laurin Skandiamuseet
Föreningen har till syfte att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a tändkulemotorer. I museet finns ett 100-tal veteranmotorer. Föreningen har även en veteranbogserbåt “Harry” som sommartid går på turlista.
www.llaurin.se
 

 

Museum på Skaftö

Samling Saltarvet
I Fiskebäckskil finns Samling Saltarvet och är ett privat initiativ, det består av verk av några av våra främsta svenska konstnärer.
Sedan 2005 fungerar exempelvis Saltarvet som bas för Lena Cronqvists privata samling med egna verk. Konstsamlingen är sammantaget på världsnivå och väl värd ett besök.
Dessutom finns en rad sommargallerier att besöka… www.saltarvet.se