Vikarvets museum
Här kan ni se en dokumentation av sten- och konservindustrin, fraktepoken samt fiskenäringens historia. Här finner du även en av landets finaste samlingar av fartygsmodeller.
www.vikarvet.se.

Föreningen Laurin Skandiamuseet
Föreningen har till syfte att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a tändkulemotorer. I museet finns ett 100-tal veteranmotorer. Föreningen har även en veteranbogserbåt “Harry” som sommartid går på turlista.
www.llaurin.se