Dyka i Lysekil – Lysekil bohusläns dykmetropol.

Gullmarsfjorden är 25 km lång och 1-3 km bred och är den största av Bohusläns fjordar, Gullmarsfjorden är Sveriges enda tröskelfjord. Det största djupet är cirka 120 meter och ligger 10 km från mynningen, medan tröskeldjupet är cirka 45 meter. Vattenutbytet med Skagerrak över mynningströskeln har bidragit till uppkomsten av ett rikt och delvis unikt marint djurliv.
Ingen annanstans kan du på ett och samma ställe få så olika dyk som innanför och utanför tröskelfjorden Gullmarn. Det marina livet i fjorden skiljer sig mycket från det utanför. På så grunt som 20 meters djup kan du hitta akvatiskt liv som vanligtvis finns på 60 meter ute i havet Det finns ett mycket stort antal dykplatser för all sorts dykning. Ålgräsängar, väggdyk, klippskrevor, stenrösen, raviner och platåer är några av dessa.

Fridykning Fridykning Gullmaren är en alldeles formidabel plats för fridykning, framförallt på djupet. Stora 30-metersklippor tornar upp sig mot himmelen för att lika brant dyka ner i havet till ett djup på 68 meter

 

Dyk – Företag och Föreningar i Lysekil

Dive Team, Lysekil
Tångjohans Vänner – Dykarklubb
Vått 69 – Dykarklubb

[youtube id=”http://www.youtube.com/embed/WeN46rp_0wU” width=”600″ height=”450″ autoplay=”no” api_params=”” class=””][/youtube]
Fenor
Simmande säl i Lysekil

Att dyka är mångas dröm men rädsla och oro är ofta ivägen. Då ska man komma ihåg att dödsolyckor är väldigt ovanliga. En kokosnöt i huvet är förmodligen en större risk. I Lysekil har vi gått ett steg längre och här kommer alltid säkerketen i första rummet. Så har du några som helst tvivel om att börja dyka, GLÖM DEM! Du kommer inte att ångra dig den dag du flyter fram under havets yta! Dyka i Lysekil Dyka i Lysekil Dyka i Lyseki