Kallbadhuset i Lysekil

Kallbadhuset i Lysekil

Kallbadhuset ligger i Havsbadsparken i Lysekil som minner om badortsepoken.
Badhuset används dagligen – året runt – av Lysekilsbor och sommartid även av turister.
Kallbadhuset är en viktig del av stadens och Sveriges badtradition som uppstod under artonhundratalets mitt och fortfarande till viss del är vid liv.
Kallbadhuset i Lysekil